ARTIST PROFILE

Ivan Dudáš

 • Slovakia (b. 1980 in Trnava)
 • Currently in Trnava, Slovakia.
 • Ivan Dudáš is Slovak visual artist in media , video installations, installations and performance.
The Wall

The Wall

 • 2016
 • 30 min

 • Performance / project with Juraj Dudas (Dudas Brothers - Artist group)

 • Sn c3 admka 20obrazovky 202017 04 15 20o c2 a023.48.56
 • Sn c3 admka 20obrazovky 202017 04 15 20o c2 a023.49.05
 • Sn c3 admka 20obrazovky 202017 04 15 20o c2 a023.49.24
 • The Wall - thumbnail

  1 / 1

  THE WALL | 2016

„ALL THESE ESCAPES ARE STOPPED BY A WALL, FLED FROM EXISTENCE MEANS STILL EXIST. EXISTENCE IS THE FULLNESS THAT ONE CAN NOT LEAVE.“ Jean-Paul Sartre ,,The Wall is an exact symbol, but there is a question - from what it actually protects us? Is it the exhaustion of mothers with children? Or is there an aim to protect us against another civilization? What is the source of our fear?'' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- „VŠETKY TIETO ÚTEKY SÚ ZASTAVENÉ STENOU, UTEKAŤ PRED EXISTENCIOU ZNAMENÁ STÁLE EXISTOVAŤ. EXISTENCIA JE PLNOSŤ, KTORÚ ČLOVEK NEMÔŽE OPUSTIŤ.“ Jean-Paul Sartre ,,Múr je symbol, ale je tu otázka, pred čím nás v skutoč- nosti chráni? Pred vyčerpanými matkami s malými deťmi? Alebo nás chce chrániť pred inou civilizáciou, vierou? Z čoho máme strach?''