ARTIST PROFILE

Asot Haas

 • Russian Federation (b. 1981 in Moscow)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
PENTAX

PENTAX

 • 2014
 • plexiglass / aluminium
 • light object / plexiglass / aluminium
 • 170 x 170 x 170 cm

 • This is a kinetic light object; pulsation runs in two light-disc versions, positive / negative or plus / minus.

 • 1
 • 2
 • 0
 • PENTAX - thumbnail

  1 / 1

  Pentax | 2014

This is a kinetic light object; pulsation runs in two light-disc versions, positive / negative or plus / minus. This pentax or dodecahedron shape is not random but is made up of 12 areas in a ratio of 6:6. This is the so-called balance of counterparts, despite the very basic shape of a pentagon. ____________________________________________________________________ Jedná sa o kinetický svetelný objekt, pulzácia prebieha v dvoch variantoch svetelných diskov, pozitív / negatív alebo plus / mínus. Tvar Pentax alebo Dodecahedron nie je náhodne vybratý. Je vytvorený z 12 plôch, čiže v pomere 6 : 6. Jedná sa o takzvané vyváženie protipólov, napriek samotnému základnému tvaru päťuholníka.