ARTIST PROFILE

Kryštof Kaplan

 • Czech Republic (b. 1987 in Prague)
 • Currently in prague, Czech Republic.

CONTACT & LINKS

creation 2

creation 2

 • 2015
 • Wood, Glass, gipsum
 • 120 x 160 x 120 cm

 • 4
 • Img 20150422 113119
 • creation 7 - thumbnail creation 5 - thumbnail creation 3 - thumbnail creation 4 - thumbnail creation 2 and 3 - thumbnail creation 8 - thumbnail creation 2 - thumbnail creation 1 - thumbnail

  7 / 8

  Broumov | 2015

The Broumov Monastery site-specific project was a welcome opportunity to work in a Baroque monastery, and mainly – to work „with it.“ I reflected the Baroque dynamics, ornamental character and spatial expansion already in my previous works, and the possibility of working in this Diezenhofer masterpiece was therefore very attractive. I created my objects in the places in which they were to be installed. My work was intuitive, I hung some of the objects in niches on nails from the original building, making a reference to the original decoration. The modelling of objects is rather organic, almost physical, in contrast with architectonic elements to which the individual objects relate, while the basic morphology of the objects derives from architectonic elements seen in Baroque architecture, e.g. window shapes, pilasters, etc. Gravitation is the fundamental principle I used in Broumov. I stretched the canvas over wooden frames, I cast it, and then I placed the installed object in a different position. The ensuing impression was that of a huge mass expanding in all directions while being light and graceful. This is my vision of the Diezenhoferian Baroque. .......................................................................................................................................... CZ Site specific v Broumovském klášteře pro mě byla vítanou příležitostí pracovat v barokním klášteře a hlavně pracovat s ním. Už v mých předešlých pracích jsem reflektoval barokní dynamiku, ornamentálnost a schopnost expanze do prostoru. Proto pro mě byla možnost pracovat v české Diezenhoferovské perle velice přitažlivá. Objekty jsem vytvářel na místech, kde byly posléze nainstalovány. Pracoval jsem intuitivně, některé z objektů ve výklencích jsem pověsil na původní kované skoby, které dávaly tušit původní výzdobu. Modelace objektů je spíše organická až tělesná, což kontrastuje s architektonickými prvky, ke kterým se jednotlivé objekty vztahují. Naproti tomu základní morfologie objektů se odvíjí od arch. prvků, které se dají pozorovat v barokní architektuře, např. tvary oken, pilastry atd. Základní princip, se kterým jsem v Broumově pracoval, je gravitace. Do dřevěných konstrukcí jsem napínal plátno a odlíval jej a při instalaci jsem objekt umístil do jiné polohy, než ve které byl vytvořen. Vznikl dojem obrovské hmoty expandující všemi směry, která ale může působit lehce a ladně. Stejně tak na mě působí Diezenhoferovské baroko.