ARTIST PROFILE

Veronika Sramaty

  • Slovakia (b. 1977 in Zvolen)
  • Currently in Reca, Slovakia.
Vineyards

Vineyards

  • 2014
  • Oil on Wood
  • 35 x 45 cm
  • Sunny Lakes - thumbnail Vineyards - thumbnail Jelka - thumbnail

    2 / 3

    Hobby Painting II. | 2014

"It is as though she works with the aura of her own resurgent reminiscences captured in amateur holiday snaps, which act as a prototype. The widely accessible and popular subject-matter of summer holidays is fused with the highly-skilled effects of painterly values. Highlighting the natural emotional charge contained in the images and consciously pushing the boundaries of good taste towards positions of kitsch, the artist thereby combines objectivist principles of classical painting with irony and a demasking of the conceptual strategy, warning of the mass survival of kitsch ways of being." ........................................................................................................ / SK ........................................................................................................ "Akoby autorka pracovala s oživovaním aury vlastných spomienok zachytených na amatérskych dovolenkových fotografiách, ktoré slúžili ako predloha. Všeobecne zrozumiteľný a obľúbený námet letnej dovolenky spája s virtuóznym zvládnutím efektných maliarskych hodnôt. Vyzdvihuje prirodzený citový náboj obsiahnutý v týchto obrazoch a vedome posúva hranice dobrého vkusu smerom ku gýčovým polohám, čím jej práca prepája objektivistické princípy klasickej maľby s ironizujúcou a demaskujúcou konceptuálnou stratégiou upozorňujúcou na masové prežívanie gýčového spôsobu bytia." ........................................................................................................ From the text by Zuzana L. Majlingová, Veronika Šramatyová Calatogue