ARTIST PROFILE

Juraj&Ivan Dudáš

 • Slovakia (b. 2000 in Trnava)
 • Currently in Trnava SVK, Olomouc CZ, Slovakia.
 • DUDAS BROTHERS Juraj (*1975) and Ivan (*1980) Dudas are Slovak visual artists in media object, video installation, texts installations and performance.
LIBERTÉ

LIBERTÉ

 • 2014
 • Video Projection
 • 2 min, 0 sec

 • Dudas 20bros72xx42
 • Dudas 20bros72xx9
 • 0
 • LIBERTÉ - thumbnail

  1 / 1

  LIBERTÉ | 2014

Video instalation LIBERTÉ represents thinking and looking for reasons „why is society in political crisis“ (Ukraine war, radical collusion of civilisations, Islamic state vs. Rest of the World) Liberté, Egalité, Fraternité – motto of French revolution – is a headline of video. It is neverending universum, foundation of social dimenson and aspiration for justice in the World. Word as a symbols of situations and evets are creating text structure, which develops and at the same time overlaps. And the results is minimal poetry and that is the reason, why I describe this video as a post- structural poem. I feel that the situation in which the society finds itself today is the situation of overproduction. This overproduction consider terramass - gray, which very quickly "run over" us. Mass, that I am talking about is producing new material in an endless row, it's something like a perpetuum mobile, a new and fresh impetus. Endless actions and reactions. Generating is the specific social structure in which we are finding ourselves. For some it may be nausea for another weightlessness. Perhaps this is precisely the "volatile matter" about which sociologist Belohradský says – it find in the structure empty space and will fill it, regroup between structures. This gray insecure us, in essence I do fear it, so we tend to unite in our communities. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Videoinštalácia Liberté predstavuje úvahu o príčinách politickej krízy spoločnosti (vojna na Ukrajine, radikálny stret civilizácií, Islamský štát a zvyšok sveta). Sloboda, rovnosť, bratstvo – motto Francúzskej revolúcie – je základná myšlienka videa. Založenie sociálnej dimenzie a túžba po spravodlivosti je nekonečné univerzum. Slová ako symboly situácií a udalostí vytvárajú textové štruktúry, ktoré sa vyvíjajú a v rovnakom čase sa prekrývajú. Výsledkom je minimalistická poézia, ktorá vytvára post-štrukturálnu báseň. Mám pocit, že situácia, v akej sa ocitla súčasná spoločnosť, je situáciou nadprodukcie. Túto nadprodukciu považujem za terrahmotu – šeď, ktorá nás veľmi rýchlo „prevalcuje“. Hmota, o ktorej hovorím, produkuje novú hmotu v nekonečnom rade, je to niečo ako perpetuum mobile, nový a nový impulz. Nekonečná akcia a reakcia. Generovanie vytvára špecifickú sociálnu štruktúru, v ktorej sa ocitáme. Pre niekoho môže byť ťažobou, pre iného stavom beztiaže. Možno je to presne tá „těkavá hmota“, o ktorej hovorí sociológ Belohradský – nájde si v štruktúre prázdny priestor a vyplní ho, preskupuje sa medzi štruktúrami. Táto šeď nás zneisťuje, vo svojej podstate sa jej bojíme, a tak máme tendenciu uzatvárať sa vo svojich komunitách.