ARTIST PROFILE

Juraj&Ivan Dudáš

 • Slovakia (b. 2000 in Trnava)
 • Currently in Trnava SVK, Olomouc CZ, Slovakia.
 • DUDAS BROTHERS Juraj (*1975) and Ivan (*1980) Dudas are Slovak visual artists in media object, video installation, texts installations and performance.
Snipers

Snipers

 • 2014
 • 120 min

 • 10384925 834817649885765 5565561939280617537 n
 • Dudas 20bros72xx6
 • Dudas 20bros72xx12
 • Snipers - thumbnail

  1 / 1

  SNIPERS | 2014

Performance of the opening Together / every man for himself in Trnava Synagogue. Armed snipers patrolled on the first floor of the synagogue. On the ground floor was held opening. People who visited the opening in this form, came under direct fire of snipers. Feelings, which experienced visitors of the opening could be described as fear, dejection, anxiety, insecurity, panic. It focus to evoke feelings that could experience the demonstrators on the Majdan square in Kiev at Ukraine. Transferring the atmosphere at the Ukrainian Maidan to Trnava Synagogue, we wanted to say that Majdan and the war in the east of Ukraine is not only the problem of Ukraine and Russia, respectively of the broader global power tension, but that it sensitively touches all of us all. In this context, it is up to us - the civil society, so that we can create enough pressure on the powers and leadership of the states, which can escalation of the violence settled by diplomatic means and not by war. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Performance z vernisáže výstavy Spolu / každý sám za seba v Trnavskej synagóge. Ozbrojení snajperi hliadkovali na poschodí synagógy. Na prízemí sa konala vernisáž. Ľudia, ktorí navštívili vernisáž sa touto formou dostali pod priamu paľbu snajperov. Pocity, ktoré prežívali návštevníci vernisáže by sa dali charakterizovať ako strach, stiesnenosť, úzkosť, neistota, panika. Išlo nám o navodenie pocitu, ktorý mohli prežívať účastníci demonštrácie na námestí Majdan v Kyjeve na Ukrajine. Prenesením atmosféry na ukrajinskom Majdane do Trnavskej synagógy sme chceli povedať, že Majdan a vojna na východe Ukrajiny nie je iba problém Ukrajiny a Ruska, resp. širšieho globálneho mocenského pnutia, ale že sa citlivo dotýka nás všetkých. V tomto kontexte je iba na nás - občianskej spoločnosti, aby sme dokázali vytvoriť dostatočný tlak na mocnosti a vedenie štátov, ktoré môžu eskaláciu násilia riešiť diplomatickými cestami a nie vojnou.