Exhibition: Apr 28 - May 18, 2016

VideoGUD

MUSEUM, GÄVLEBORG (SE)


Videokonstnätverket Gävleborg, Uppsala, Dalarna

VIDEOGUD är ett samarbete mellan konst- och filmenheterna i landstingen i Gävleborg, Uppsala och Dalarnas län, som har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2006. Nätverket verkar för att göra aktuell videokonst tillgänglig för alla, samt för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare som verkar inom området. Kärnan i verksamheten utgörs av videostationer i offentlig miljö samt en årlig festival för videokonst och experimentell film.

VIDEOGUDs videostationer finns utplacerade på vårdinrättningar, bibliotek, skolor, museer och kulturhus runt om i Gävleborg, Dalarna och Uppsala län. Varje år visas två terminsprogram med videokonst på stationerna, ett på hösten och ett på våren. Ett program innehåller fem filmer och varje film visas under tre veckor. Syftet med videostationerna är att öka antalet exponeringsytor för videokonst i det offentliga rummet. Ett viktigt resultat av verksamheten är att aktuell konst av världsklass kan visas även på mindre orter som har begränsat med egna utställningsmöjligheter.

VIDEOGUD-festivalen arrangeras årligen, vanligtvis under våren. Värdskapet för festivalen är ambulerande och flyttar runt mellan länen från år till år. Detta gör att festivalen ständigt utvecklas och antar nya former. Varje festival innehåller föreläsningar och visning av aktuell videokonst, såväl nationell som internationell. Dessutom arrangeras två tävlingsmoment för filmare och konstnärer med anknytning Gävleborg, Dalarna eller Uppsala län. En klass för professionella/högskolestuderande och en klass som är öppen för alla. Festivalen, som har fri entré, fyller också en viktig funktion som återkommande forum för diskussion kring videokonstens utveckling.

Text: Peter Källman

ARTIST


DATES

  • Apr 28 - May 18, 2016

LOCATION

  • Museum
  • Gävleborg, Sweden

LINKS