Exhibition: Aug 11 - Nov 11, 2020

Come over when you're sober

GALERIE MLADÝCH, BRNO (CZ)

An interdisciplinary group exhibition focused on the young generation exploring the identity of young girl. Exhibition is a second part of the project "Becoming a girl"


 • Come 20over2
 • Come 20over3
 • Come over when youre sober 03 p4a4347
 • Come over when youre sober 11 p4a4363
 • Come over when youre sober 12 p4a4360
 • Come 20over
 • Come over when youre sober 35 p4a4308
 • Come over when youre sober 37 p4a4311
 • Cm2
 • Come over when youre sober 20 p4a4391
 • Come over when youre sober 39 p4a4344
 • Come over when youre sober 07 p4a4249
 • Come over when youre sober 09 p4a4367

Výstavní projekt Come Over When You’re Sober je druhým dílem cyklu Stávat se dívkou, který si jako téma vybral postavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Cílem cyklu je na pozadí prací mladé generace českých umělkyň a umělců postavu mladé dívky představit jako vědomé i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesnázemi dnešního světa. Postava mladé dívky podává svědectví o problémech, jakými jsou sebeidentifikace, až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní způsob života nebo apatie, „pseudo-aktivita“ a neschopnost čelit současným výzvám. Její existenci lze vystopovat v samotném životě umělkyň a umělců, v prezentaci jejich děl nebo v online sdílení obrazů samých sebe. Na podoby, gesta, zápletky a záhyby mladé dívky totiž nenarážíme jen v cílené práci s vlastními zkušenostmi, tělem, performance či autoportrétem, ale také v nezbytných sebeprezentačních až sebeperformativních strategiích, které umělci využívají mimo kreativní produkci. Jelikož jsou tyto aktivity úzce spjaté se sociálním životem na síti, ptáme se i na pozici, do které se dostává reálné lidské tělo po tom, co se od něj oddělí část identity. Zajímá nás, jak se do tohoto algoritmem ovládaného procesu vkrádá techničnost a biologie emocí a jak se vědomí, že andrenalin, dopamin, serotonin nebo oxytocin z biologického hlediska konstituují všechny naše emoce, odráží na podobě našich identit. Kam nás vede moc „kurátorovat“ svou identitu prostřednictvím péče o svého avatara a co konkrétně substituujeme „kurátorovaním“ svých (v těle uvězněných) emocí prostřednictvím narkotik.

Kurátoři: Katarína Hládeková a Václav Janoščík

ARTIST


DATES

 • Aug 11 - Nov 11, 2020

LOCATION

 • Galerie mladých
 • Brno, Czech Republic