Exhibition: Oct 11 - Nov 1, 2019

SETUP

MAMŰ, BUDAPEST (HU)

SETUP
2019.10.11. -11.01.

EXHIBITING ARTISTS:
István ANTAL | Balázs CSIZIK | Ádám DÓRA| EJTECH |Áron Zsolt MAJOROS | Judit Lilla MOLNÁR | Zsombor PÓLYA | Kristóf SZABÓ – KRISTOFLAB | Ottó SZABÓ (ROBOTTO) | Attila SZÁSZ | Kálmán TARR

OPENING SPEECH BY:
János SZIRTES , visual artist

CONTRIBUTORS:
Ádám BOT & Krisztián SZILÁGYI- performance ( Ziggurat Project )

CURATOR: KRISTÓF SZABÓ - KRISTOFLAB


 • 0
 • 01
 • 02
 • 02c
 • 03
 • 04
 • 04b
 • 05
 • 06
 • 07
 • 07a
 • Setup 20exhibition 20kristoflab 20enterior
 • Setup 20exhibition 20kristoflab

Interactivity is a new opportunity in the area of contemporary art. Interaction came into the public awareness when performance art emerged. Art that triggers activity is closer to the art of space and time, such as film or theater. Performance can also be seen as a frontier, a connecting link between the fine arts and the performing arts.

New tendencies are emerging in the increasingly widespread interactivity. These are works of art that connect with the viewer themselves, involve them in their own space or in the creative process. The artist does not use his own body as a contact surface, but forms the object itself in such a way as to be able to do so. It is an experimental genre and is also very popular in mainstream culture. This is due to the development of digital devices. Kinect touchscreen and other different sensors are fundamentally changing our lives.

The works shown here are installations that invite the viewer in various aspects to connecting with and interact with the object. The subject of the exhibition is the artistic presentation of the above illuminated tendency. Sometimes players are more thoughtful, but they always create a kind of contact with the visitor.

Setup as a installing process is our constant activity. We refine, synchronize our devices, our time with our environment or situation. Our technological existence defines our own identity through the tools and our relationships with them. The exhibited installations move us out of our usual tangible contacts and explore new possibilities of perception through art.

///////////////////

Az interaktivitás egy új lehetőség a kortárs művészet területén. Az interakció performansz-művészet megjelenésekor került be a köztudatba. Az aktivitást kiváltó művészet, közelebb áll a térben és időben működő alkotásmódhoz, mint például a film vagy színház. A performanszra határterületként is tekinthetünk, összekötő kapocs a képző és az előadói művészet között.

Újabb tendenciákat figyelhetünk meg az egyre jobban elterjedt interaktivitásban. Olyan alkotásokról van szó, amik magával a nézővel teremtenek kapcsolatot, bevonzzák saját terükbe vagy az alkotási folyamatba. A művész nem saját testét használja érintkezési felületnek, hanem magát a tárgyat alkotja úgy, hogy képes legyen erre. Kísérletező műfajról van szó, a mainstream kultúrában is pedig kifejezetten népszerű. Köszönhető ez a digitális eszközök fejlődésének. A kinect a touchscreen és más különböző szenzorok, alapjaiban változtatják meg életünket.

Az itt látható művek installációk, amelyek különböző aspektusokban invitálják a nézőt, hogy kapcsolatba, interakcióba lépjenek a tárggyal. A kiállítás tárgya a fentiekben megvilágított tendencia művészeti bemutatása. Hol játékos, hol inkább gondolkodtató, de minden esetben a látogatóval egyfajta kontaktust teremt.

A setup, mint beállítási folyamat, állandó tevékenységünk. Környezetünkhöz vagy helyzetünkhöz finomítjuk, szinkronizáljuk eszközeinket, időnket. Technológiai létünk saját identitásunkat határozzák meg az eszközök és az azokkal kialakított kapcsolatainkon keresztül. A kiállított installációk kimozdítanak szokványos tárgyi kontaktusainkból és a művészeten keresztül új érzékelési lehetőséget tárnak fel.

Kristóf Szabó – KristofLab visual contemporary artists

Contact:

E-mail: hello@kristoflab.com


ARTISTS


DATES

 • Oct 11 - Nov 1, 2019

LOCATION

 • MAMŰ
 • Damjanich 39.
 • Budapest, Hungary
 • 1071

LINKS