Exhibition: Feb 1 - 26, 2021

Blank space

NAGYHÁZI CONTEMPORARY, BUDAPEST (HU)

Photo: Csaba Újvári ©Nagyházi Contemporary


  • Dsc02235 k
  • Dsc02240 k
  • Dsc02253 k

Jagicza Patrícia: Blank Space

Curator: Zsófia Danka

Jagicza Patrícia festészeti programjában különböző művészettörténeti képtípusok szinkretizmusa fedezhető fel. A csendéletek, önportrék és tárgykompozíciók hagyománya friss kortárs megfogalmazásmóddal válnak teljessé. A tradicionális akadémizmus szigorú szabályrendszereit Jagicza finom humorral töri meg. Munkáinak erős rajzi alapja a fotorealisztikus részletekben is megmutatkozik. A kompozíciók környezetének fehér árnyalatai egyfajta időn kívüliséget, éteri minőséget kölcsönöznek a munkáknak. Jagicza magánmitológiájának egy új, változás előtti pillanatához érkeztünk.

In the artistic practice of Patrícia Jagicza, one can discover the syncretism of different types of imagery from the history of art. The tradition of still-life paintings, self-portraits, and object-based compositions are complemented with a fresh, contemporary overtone. Jagicza deconstructs the rigid rules of academism with a delicate sense of humour. Her photo-realistically detailed works are based on observation and a hyper awareness towards form. The white shades of her compositions’ lend the paintings an almost extra-terrestrial, ethereal quality. We have arrived at a unique moment in the transformation of Jagicza’s private mythology.

Jagicza Patrícia új egyéni kiállításán az identitáskeresés és a személyes történetmesélés elemei kerülnek a középpontba. A kiállítás címe – Blank Space – egy olyan lélektani síkra utal, amelyen az egyén új, eddig ismeretlen, személyes rétegeit fedezheti fel és értelmezheti újra. Ennek a térnek az alkotóelemei közé tartoznak az emlékek, álmok, kognitív struktúrák, amelyek segítségével az egyén közelebb kerülhet saját személyisége mélyebb rétegeinek megismeréséhez is. A két tér közötti határátlépést az alkotás folyamata, egy meditatív állapot idézi elő. A művész korábbi munkásságában is központi szerepet kapott az önreflexió és ezáltal a környezethez való kapcsolódás viszonya. Új munkáin az önelemzés aktusa személyes tárgyainak finom beállításain keresztül jelenik meg, amelyek a csendélet toposzán keresztül válnak önarcképekké.

The latest solo exhibition of the artist focuses on the questions of identity and personal storytelling. The title of the exhibition – Blank Space – refers to a psychological dimension where the individual becomes capable of discovering and reinterpreting the so far uncharted layers of identity. The components of this dimension – memories, dreams and cognitive structures – help the individual in getting to know the deeper layers of her own personality. The border-crossing between the two dimensions is facilitated by a meditative state, elicited by the process of creation. In the previous works of the artist, the relation of self-reflection was expressed through an intricate discourse between the artist and the space surrounding her. In her new works, the act of self-analysis appears through the fine-tuned arrangements of her personal objects, which turn into self-portraits through the genre of still life.

A művész gazdag szimbólumrendszerében visszatérő jelkép a bőr, a legyezőkorall, illetve a fehér szín használata, amely egyszerre az újjászületés, átalakulás és egy életszakasz lezárásának szimbóluma is. Az érzékenység, az érintés gesztusának megelevenítése számos munkáján szerepet kap, mint a Touch, Sweet Kong vagy David? című festményeknél. Helyenként, olaj, vászon munkáin megjelenő talált képeslapok, magazin oldalak, könyvborító részletek nyitott, kollázsra emlékeztető kompozíciókba szerveződnek, amelyeket finoman átitat a szubjektum. A radikálisan aprólékos ecsethasználat és pontosan kidolgozott kompozíciót néhol profán részletek törik meg, mint egy letépett maszkolószalag vagy odatapasztott rózsaszín rágógumi, ezáltal megőrizve a személyes és emberi felhangot.

Skin, fan corals and white paint become recurring elements in the complex iconography of the artist, alluding to rebirth, transformation and to the dawn of a personal era. The issue of artistic sensitivity and tactility appear in many of her works such as Touch, Sweet Kong and David? In some of her paintings, found postcards, magazine pages, details of book covers appear in open, collage-like compositions, which are subtly imbued by the presence of the subject. Sometimes profane details – like the fragment of torn masking tape or a piece of pink chewing gum – create a contrast with the radically precise brushwork and the meticulously crafted compositions, preserving the personal and human connotations of the images.


ARTIST


DATES

  • Feb 1 - 26, 2021

LOCATION

  • Nagyházi Contemporary
  • Falk Miksa 13.
  • Budapest, Hungary
  • 1055

LINKS