ORGANIZATION

Cena Oskára Čepana

 • Bratislava, Slovakia
 • Est. 1996
 • Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov. Patrí do medzinárodnej siete identických súťaží YVAA.

LOCATION

 • Cena Oskára Čepana
 • OD Dunaj II., Nám. SNP 30
 • Bratislava, Slovakia
 • Slovakia
 • 811 01

CONTACT & LINKS

Prihláška 2016

Prihláška a podmienky 21. ročníka Ceny Oskára Čepana

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 21. ročník súťaže Cena Oskára Čepana, ktorá je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky


Kde?

Výstavu finalistov zastreší Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici.


Kto rozhodne?

O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení:

 • Maxime Rossi (FR)
 • Francesa Gavin (UK)
 • Lily Hall (UK)
 • Dušan Barok (SK/NO)
 • Milena Bartlová (CZ)
 • Peter Tajkov (SK)
 • Barnabás Bencsik (HU)


Čo získa víťaz 21. ročníka COČ?

Víťaz Ceny Oskára Čepana 2016 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a finančnú odmenu v hodnote 2600 EUR.


Partneri a podpora projektu
Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Fond na podporu umenia, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Slovenská národná galéria, works.io


Kontakt

Zuzana Pacákova / koordinátorka

zuzana.pacakova@oskarcepan.sk  / +421 905 659 356


Michaela Kučová / PR

michaela.kucova@ncsu.sk /  +421 914 178 723


Michaela Gáboríková / produkcia

michaela.gaborikova@ncsu.sk / +421 902 033 727


Christian Potiron / riaditeľ NCSU

christian.potiron@ncsu.sk / +421 908 513 685


Viac informácií na

www.oskarcepan.sk

www.ncsu.sk


Application Requirements

Súťaž je určená:
 • umelcom a umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky (štátne občianstvo SR nie je podmienkou)
 • vek uchádzača nesmie do 31. decembra 2016 prekročiť hranicu 40 rokov
 • účasť nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia
 • cena nie je určená študentom. Umelec musí byť umelecky aktívny na Slovensku a vystavovať značnú časť svojej tvorby.
 • umelecké dvojice, zoskupenia alebo kolektívy budú v súťaži akceptované, rezidenčný pobyt je však určený len jednej osobe
 • podmienkou účasti na rezidencii v New Yorku je znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni

Selection Criteria

Odborná komisia vyberie štyroch finalistov na základe:
 • portfólia prác za posledné obdobie
 • autorského stanoviska
 • životopisu / CV

Timeline

Harmonogram 21. ročníka Ceny Oskára Čepana:

12. jún 2016 - 23:59:59 (CET) / koniec prijímania prihlášok
(prihlásené portfólio a profil už nebude možné po tomto termíne upravovať)
4. júl  2016 / vyhlásenie štyroch finalistov
Júl - Október 2016 / príprava nového diela vytvoreného výlučne pri príležitosti Ceny Oskára Čepana s financnou podporou od N-CSU
5. november 2016 / slávnostné vyhlásenie víťaza a sprievodný program
5. november - 4. december 2016 / spoločná výstava finalistov 21. ročníka
Marec - Apríl 2017 / dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Ocenenie patrí do siete prestížnych súťaží YVAA a na Slovensku ju realizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Residency Unlimited New York a s podporou nadácie Trust for Mutual Understanding.

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for a Civil Society (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Súťaž od svojho vzniku prešla viacerými premenami a jej podobu formovali inštitúcie, ktoré ju dodnes organizovali: Slovenská národná galéria (1996), Vysoká škola výtvarných umení (1997–1998), Contemporary Art Agency – international (1999–2000), Nadácia – Centrum súčasného umenia (2001 – dodnes).

Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Cena Radoslava Putara (HR), Cena Dimitrija Bašičevića Mangelosa (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB) a Baza Award (BG).


Laureáti / finalisti 1996 - 2015

Cena Oskára Čepana (2001–2015)

2015: Radek Brousil & Ján Zelinka / František Demeter, Viktor Fuček
2014: Jana Kapelová / Jaroslav Kyša, Martin Kochan, Matěj Smetana
2013: Radovan Čerevka / Erik Sikora, Martin Vongrej, Zuzana Žabková
2012: Mira Gáberová / Tomáš Džadoň, Oto Hudec, Matej Vakula
2011: Tomáš Rafa / Kassaboys, Katarína Poliačiková, Ján Šipöcz
2010: Petra Feriancová / Štefan Papčo, Jaroslav Varga, Pavla Sceránková
2009: András Cséfalvay / Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Jarmila Džuppová
2008: Svätopluk Mikyta / Petra Feriancová, Ján Šicko, Jaroslav Varga
2007: Lucia Nimcová / Erik Binder, Patrik Illo, Filip Jurkovič
2006: Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Stano Masár, Ildikó Pálová, Lucia Dovičáková
2005: Ján Vasilko / Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ingrid Višňovská
2004: Michal Moravčík / Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Peter Maukš Voda
2003: Mário Chromý / Martin Kollár, Svätopluk Mikyta, Boris Sirka
2002: Pavlína Fichta Čierna / Juraj Dudáš, Stano Masár, Maroš Rovňák
2001: Marko Blažo / Erik Binder, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský

Cena mladého výtvarníka roka Tonal (1999–2000)

2000: Vanesa Hardi / Marianna Čunderlíková, Marek Kvetán, Bohuš Kubinský
1999: Emöke Vargová / Marko Blažo, Róbert Kočan, Dorota Sadovská

Mladý slovenský výtvarník roka (1996–1998)

1998: Ilona Németh / Dorota Sadovská, Emöke Vargová, Marek Kvetán
1997: Anton Čierny / Peter Ondrušek, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský
1996: Patrik Kovačovský / Bohuš Kubínsky, Dušan Zahoranský, Adriana Korkošová

About the Jury

Dušan Barok (SK/NO) sa venuje teórii, umeniu a softvéru. Je zakladajúcim členom iniciatívy pre kolaboratívny výskum umenia, médií a humanitných vied Monoskop, absolventom Piet Zwart Inštitútu v Rotterdame, a členom zoskupenia La Société Anonyme. Pôsobí v nórskom Bergene a v Bratislave.

Milena Bartlová (CZ) je historička a teoretička umenia, profesorka na UMPRUM a FHS UK. Venuje se dejinám umenia stredoveku, metodológii a historiografii dejín umenia, muzeoloógii, vizuálnym študiám a tiež kritike súčasného umenia. Píše aj kulturno-politickú publicistiku. Jej posledná kniha„Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (2012)“ získala Cenu F. X. Šaldy.

Peter Tajkov (SK) je výtvarný teoretik. V nultých rokoch pôsobil ako kurátor výstav súčasného umenia v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach, kde pripravil množstvo monografických i tematických projektov a katalógov. Od roku 2001 pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V oblasti súčasného umenia sa významne podieľal na formovaní, mapovaní a propagovaní súčasnej východoslovenskej scény. Zároveň sa aktívne venuje archeologickému výskumu, zvlášť stredovekej sakrálnej architektúre.

Barnabás Bencsik (HU) je nezávislý kurátor a predagóg. Pôsobil na viacerých pozíciách – ako riaditeľ Studio Gallery v Budapešti (1990–1999), riaditeľ Trafó Gallery v Budapešti (1999–2001), šéfkurátor v Műcsarnok Kunsthalle, spolupodieľal sa na výstavnom projekte pre maďarský pavilón na 49. výtvarnom bienále v Benátkach a bol umeleckým riaditeľom zbierky „MEO–Contemporary Art Collection“. V rokoch 2008–2013 bol riaditeľom múzea súčasneho umenia Ludwig Museum v Budapešti. Od roku 2006 vedie rezidenčný umelecký program s názvom ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange.

Finálne zloženie poroty doplníme priebežne.

This Open Call is not currently accepting applications.

Najprv si zdarma vytvorte profil v portále works.io alebo, ak ste už registrovaný, svoj profil aktualizujte. Potom sa vráťte na stránku a podajte svoju aplikáciu !


Portfólio

 • ukážka prác za posledné obdobie
 • maximálny počet prác je 20 (min. 3)
 • popisky k obrázkom prosím uvádzajte v slovenčine aj v angličtine
 • video práce via Youtube/Vimeo
 • jednotlivé práce nahrávajte samostatne ako works
 • ku každej práci môžete nahrať maximálne 3 obrázky (slides)
 • vytváranie sérií (series) nie je potrebné

Autorské stanovisko / Artist statement
 • autorský komentár k tvorbe
 • v slovenčine aj v angličtine (komisia je medzinárodná)

Životopis

 • rok narodenia
 • štúdium
 • ocenenia
 • rezidencie
 • realizácie
 • v slovenčine aj v angličtine

Svoj profil a portfólio si možete po prihlásení priebežne upravovať a dopĺnať až do termínu uzavretia prihlášok: 12. jún 2016 23:59:59 (CET).

Easily apply with Works.io

Already have a Works.io account? Sign in and return to this page.

Not on Works.io yet? It's a free service!
Join now, create your portfolio, and return to this page to apply.

ARTIST SIGN UP   CURATOR SIGN UP

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

OVERVIEW

Application Period:

April 16, 2016 - June 19, 2016

Announcement Date:

April 16, 2016

Location:

Banská Bystrica

Links:

http://oskarcepan.sk/