ORGANIZATION

Cena Oskára Čepana

 • Bratislava, Slovakia
 • Est. 1996
 • Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov. Patrí do medzinárodnej siete identických súťaží YVAA.

LOCATION

 • Cena Oskára Čepana
 • OD Dunaj II., Nám. SNP 30
 • Bratislava, Slovakia
 • Slovakia
 • 811 01

CONTACT & LINKS

CENA OSKÁRA ČEPANA 2018

Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s privátnou platformou na podporu umenia Collective vyhlasujú 23. ročník súťaže o Cenu Oskára Čepana pre mladých umelcov do veku 40 rokov. Cena je na Slovensku unikátna vyše dvadsaťročnou tradíciou, kontinuitou a medzinárodným presahom. Pre umelcov je príležitosťou pre zviditeľnenie sa, profesionálny rast, rozvoj svojich schopností a talentu.

 

Kedy / Kde?

Termín výstavy finalistov je: 4.10. - 27.10.2018.

V priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na námestí SNP 30 (3. poschodie) v Bratislave.

 

Kto rozhodne?

O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení (zmeny vyhradené):

 • Rainer Fuchs (AT) - historik umenia a kurátor, zástupca riaditeľa a šéfkurátor v Mumok, Viedeň
 • Lora Sariaslan (TR/ NL) historička umenia a kurátorka, Amsterdam
 • Dorota Kenderová (SK) umelkyňa a riaditeľka Východoslovenskej galérie, Košice
 • Michal Novotný (CZ) teoretik umenia, kurátor, riaditeľ Centra pre súčasné umenie FUTURA, Praha
 • Kiki Petratou (GR/ NL) umelkyňa a galeristka Joey Ramone Gallery, Rotterdam

 

Čo získa laureát 23. ročníka COČ?

Laureát Ceny Oskára Čepana 2018 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku, finančnú odmenu v hodnote 3000 EUR a samostatnú výstavu po návrate.

 

Organizačný tím:

Lucia Gavulová – riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia (k 1.júlu 2018)
Lucia Miklošková – koordinátorka Ceny Oskára Čepana
Lucia Gregorová Stach – kurátorka výstavy finalistov Ceny Oskára Čepana
Peter Liška – autorom vizuálnej komunikácie a architektom výstavy


Kontakt:

info@oskarcepan.sk  


Viac informácií na:

www.oskarcepan.sk

www.ncsu.sk


Partneri:

Spoluorganizátor:
Collective

Z verejných zdrojov projekt podporil:
Fond na podporu umenia

Generálny partner:
J&T Banka

Hosťujúci partner:
CTP Invest SK

Partneri:
Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io, Ambiente Serviced Apartments s.r.o.

Application Requirements

Súťaž je určená:

 • vek uchádzača nesmie do 31. decembra 2018 prekročiť hranicu 40 rokov
 • umelcom a umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky (štátne občianstvo SR nie je podmienkou)
 • účasť nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia
 • cena nie je určená študentom a uchádzači musia mať dokončné štúdium do 31. decembra 2017. Prebiehajúce štúdium v doktorandskom stupni však nie je prekážkou, ale umelec musí mať zrealizované aspoň 3 výstavy vlastnej tvorby.
 • umelecké dvojice, zoskupenia alebo kolektívy budú v súťaži akceptované, umelecký rezidenčný pobyt v NYC je však zabezpečený len jednej osobe
 • podmienkou účasti na rezidencii v New Yorku je aspoň minimálna znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
http://www.ncsu.sk/data/STATUT_COC_2018_11.6.pdf

Selection Criteria

Odborná komisia vyberie štyroch finalistov na základe:

 • portfólia prác za posledné obdobie
 • autorského stanoviska
 • životopisu / CV

Kde sa prihlásiť:

https://www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana


Timeline

Harmonogram 23. ročníka Ceny Oskára Čepana:

1. júl 2018 - 23:59:59 (CET) / koniec prijímania prihlášok (prihlásené portfólio a profil už nebude možné po tomto termíne upravovať)

4. júl 2018 / zasadnutie poroty

9.júl 2018 / zverejnenie štyroch finalistov

júl - september 2018 / príprava nového diela na výstavu finalistov. Vzhľadom na krátky čas na realizáciu nového diela, umelci a umelkyne môžu tento rok vystaviť aj staršiu prácu alebo dielo, na ktorom dlhšie pracujú. Kurátorkou výstavy bude Lucia Gregorová Stach. Počas tohto obdobia bude kurátorka finalistom k dispozícii na kurátorské konzultácie výstavy a ako odborná podpora pre ich profesionálny rozvoj.

4. október - 27. október 2018 / spoločná výstava finalistov COČ 2018 (inštalácia diel vo výstavných priestoroch sa uskutoční v čase 28. september - 4. október, deinštalácia v čase 28.október), konanie sprievodného programu a slávnostné vyhlásenie laureáta.

marec - apríl 2019 / dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku laureáta COČ 2018

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Ocenenie realizuje od 2001 Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Residency Unlimited (NYC), Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Tento rok dochádza v rámci jej organizácie k zásadnej zmene v podobe nadviazania spolupráce a strategického partnerstva s privátnou platformou pre podporu slovenského vizuálneho umenia Collective (www.collect-ive.com), založenou v roku 2017 dlhoročnými zberateľmi umenia – podnikateľkou a filantropkou Silviou Kušnírovou a investorom Petrom Lukešom. Popri galerijnej a filantropickej činnosti sa Collective sústreďuje na cielené dotovanie a podporu súčasných slovenských umelcov, so zámerom ich presadenia na medzinárodnej scéne. 

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for a Civil Society (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA - Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Radoslava Putar Award (HR), Dimitrij Bašičević Mangelos Award (RS), Denes Award (MK), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BA), The OHO Group Award (SI), Ardhje Award (AL), Baza Award (BG) a Milčik Award (ME).


Laureáti / finalisti 1996 - 2017

Cena Oskára Čepana (2001–2017)

2017: Katarína Hrušková, APART collective, Nik Timková, Zuzana Žabková
2016: Julia Gryboś & Barbora Zentková / Juraj Gábor, Lucia Luptáková, Daniela Krajčová
2015: Radek Brousil & Ján Zelinka / František Demeter, Viktor Fuček
2014: Jana Kapelová / Jaroslav Kyša, Martin Kochan, Matěj Smetana
2013: Radovan Čerevka / Erik Sikora, Martin Vongrej, Zuzana Žabková
2012: Mira Gáberová / Tomáš Džadoň, Oto Hudec, Matej Vakula
2011: Tomáš Rafa / Kassaboys, Katarína Poliačiková, Ján Šipöcz
2010: Petra Feriancová / Štefan Papčo, Jaroslav Varga, Pavla Sceranková
2009: András Cséfalvay / Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Jarmila Džuppová
2008: Svätopluk Mikyta / Petra Feriancová, Ján Šicko, Jaroslav Varga
2007: Lucia Nimcová / Erik Binder, Patrik Illo, Filip Jurkovič
2006: Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Stano Masár, Ildikó Pálová, Lucia Dovičáková
2005: Ján Vasilko / Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ingrid Višňovská
2004: Michal Moravčík / Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Peter Maukš Voda
2003: Mário Chromý / Martin Kollár, Svätopluk Mikyta, Boris Sirka
2002: Pavlína Fichta Čierna / Juraj Dudáš, Stano Masár, Maroš Rovňák
2001: Marko Blažo / Erik Binder, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský


Cena mladého výtvarníka roka Tonal (1999–2000)

2000: Vanesa Hardi / Marianna Čunderlíková, Marek Kvetán, Bohuš Kubinský
1999: Emöke Vargová / Marko Blažo, Róbert Kočan, Dorota Sadovská

Mladý slovenský výtvarník roka (1996–1998)

1998: Ilona Németh / Dorota Sadovská, Emöke Vargová, Marek Kvetán
1997: Anton Čierny / Peter Ondrušek, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský
1996: Patrik Kovačovský / Bohuš Kubínsky, Dušan Zahoranský, Adriana Korkošová

About the Jury

O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení (zmeny vyhradené): 

Rainer Fuchs (AT) je šéfkurátor a zástupca riaditeľky Múzea moderného umenia vo Viedni (MUMOK), prednáša na Akademie der bildende Künste vo Viedni. Venuje sa rakúskemu a medzinárodnému modernému a súčasnému umeniu v kontexte kultúrnej antropológie. V roku 2017 pripravil pre MUMOK rozsiahly medzinárodný výstavný a publikačný projekt s konferenciou s názvom Natural Histories. Traces of the Political, ktorý skúmal reprezentáciu prírody v súvislosti so sociálnymi procesmi a historickými udalosťami od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. 

Lora Sariaslan (TR/ NL) je kunsthistorička a kurátorka, ktorá študovala v Istanbule a v Amsterdame, pôsobila v Dallas Museum of Art v USA. V súčasnosti prednáša na Universitet van Amsterdam. Pravidelne publikuje a ako nezávislá kurátorka pripravila mnoho medzinárodných projektov. Zaujíma sa najmä o politické umenie. 

Dorota Kenderová (SK) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2003) a pôsobí na VŠVU ako odborná asistentka na Katedre intermédií a multimédií v ateliéri „IN“. Bola spoluzakladateľkou a neskôr aj riaditeľkou a kurátorkou galérie Hit v Bratislave, má skúsenosti ako z pozície umelkyne tak aj teoretičky a vedúcej pracovníčky. Od 01.02.2016 sa stala novou riaditeľkou Východo-Slovenskej galérie v Košiciach. 

Michal Novotný (CZ) je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho menovala za jedného z 20 najvplyvnejších kurátorov sveta. V roku 2016 sa tiež stal laureátom Ceny Věry Jirousové odovzdávanej mladým začínajúcim a etablovaným kritikom výtvarného umenia.

Kiki Petratou (GR/NL) je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame. Po štúdiu na aténskej Vysokej škole umenia sa presťahovala do Holandska, kde pokračovala v magisterskom štúdiu na Piet Zwart Inštitúte a následne získala druhý magisterský titul na amsterdamskej univerzite z oboru výskumu mediálnych štúdií. V roku 2012 otvorila svoju galériu JOEY RAMONE prezentujúcu začínajúcich umelcov s progresívnym prístupom k tvorbe.

Spoluorganizátor: Collective
Z verejných zdrojov projekt podporil: Fond na podporu umenia
Generálny partner: J&T Banka
Hosťujúci partner: CTP Invest SK
Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io

This Open Call is not currently accepting applications.

Najskôr si zdarma vytvorte profil v portále works.io alebo, ak ste už registrovaný, svoj profil aktualizujte. Potom sa vráťte na stránku a podajte svoju aplikáciu!


Portfólio

 • ukážka prác za posledné obdobie
 • maximálny počet prác je 20 (min. 3)
 • popisky k obrázkom prosím uvádzajte v slovenčine aj v angličtine
 • video práce via Youtube/Vimeo
 • jednotlivé práce nahrávajte samostatne ako works
 • ku každej práci môžete nahrať maximálne 3 obrázky (slides)
 • vytváranie sérií (series) nie je potrebné

Autorské stanovisko / Artist statement
 • autorský komentár k tvorbe
(požaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)

Životopis

 • rok narodenia
 • štúdium
 • realizácie
 • výstavy
 • rezidencie
 • ocenenia

(požaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)

Svoj profil a portfólio si možete po prihlásení priebežne upravovať a dopĺnať až do termínu uzavretia prihlášok: 1. Júla 2018 23:59:59 (CET) !

Easily apply with Works.io

Already have a Works.io account? Sign in and return to this page.

Not on Works.io yet? It's a free service!
Join now, create your portfolio, and return to this page to apply.

ARTIST SIGN UP   CURATOR SIGN UP

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

OVERVIEW

Application Period:

June 11, 2018 - July 1, 2018

Announcement Date:

July 4, 2018

Location:

Bratislava, Slovakia

Links:

http://oskarcepan.sk/