ORGANIZATION

Cena Oskára Čepana

 • Bratislava, Slovakia
 • Est. 1996
 • Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov. Patrí do medzinárodnej siete identických súťaží YVAA.

LOCATION

 • Cena Oskára Čepana
 • OD Dunaj II., Nám. SNP 30
 • Bratislava, Slovakia
 • Slovakia
 • 811 01

CONTACT & LINKS

CENA OSKÁRA ČEPANA 2017

Prihláška a podmienky 22. ročníka Ceny Oskára Čepana

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 22. ročník súťaže Cena Oskára Čepana, ktorá je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky

 

Kde?

Výstavu finalistov hostí Nitrianska galéria v Nitre (7.11 - 3.12.2017).


Kto rozhodne?

O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení:

 • Dorota Kenderová (SK)
 • Lily Hall (UK)
 • Barnabás Bencsik (HU)
 • Michal Novotný (CZ)
 • Kiki Petratou (GR/NL)


Čo získa víťaz 22. ročníka COČ?

Víťaz Ceny Oskára Čepana 2017 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a finančnú odmenu v hodnote 2600 EUR.

 

Partneri a podpora projektu

Fond na podporu umenia, Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Nitrianska galéria, Slovenská národná galéria, works.io

 

Kontakty

Zuzana Pacáková / Programová koordinátorka COČ 2016 - 2017

zuzana.pacakova@oskarcepan.sk  / +421 905 659 356

 

Christian Potiron / riaditeľ NCSU

christian.potiron@ncsu.sk / +421 908 513 685

 

Viac informácií na

www.oskarcepan.sk

www.ncsu.sk

Application Requirements

Súťaž je určená:

 • umelcom a umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky (štátne občianstvo SR nie je podmienkou)
 • vek uchádzača nesmie do 31. decembra 2017 prekročiť hranicu 40 rokov
 • účasť nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia
 • cena nie je určená študentom a umelec musí pravidelne vystavovať svojej tvorby.
 • umelecké dvojicezoskupenia alebo kolektívy budú v súťaži akceptované, rezidenčný pobyt je však zabezpečený len jednej osobe
 • podmienkou účasti na rezidencii v New Yorku je minimálne znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni

Selection Criteria

Odborná komisia vyberie štyroch finalistov na základe:

 • portfólia prác za posledné obdobie
 • autorského stanoviska
 • životopisu / CV

Timeline

Harmonogram 22. ročníka Ceny Oskára Čepana:

15. apríl 2017 - 23:59:59 (CET) / koniec prijímania prihlášok
(prihlásené portfólio a profil už nebude možné po tomto termíne upravovať)

koniec apríla 2017 / (presný dátum upresníme) vyhlásenie štyroch finalistov

apríl - október 2017 / príprava nového diela vytvoreného výlučne pri príležitosti COČ 2017 (s finančnou podporou 1000 Eur pre každého finalistu) + účasť na Čepan Talks: diskusie, prezentácie a workshopy s finalistami

7. november - 3. december 2017 / spoločná výstava finalistov COČ 2017

24. - 26. november 2017 / Čepan víkend a slávnostné vyhlásenie laureáta COČ 2017

marec - apríl 2018 / dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku laureáta COČ 2017

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Ocenenie realizuje od 2001 Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Residency Unlimited (NYC), Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for a Civil Society (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Cena Radoslava Putara (HR), Cena Dimitrija Bašičevića Mangelosa (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB) a Baza Award (BG).


Laureáti / finalisti 1996 - 2016

Cena Oskára Čepana (2001–2016)

2016: Julia Gryboś & Barbora Zentková / Juraj Gábor, Lucia Luptáková, Daniela Krajčová

2015: Radek Brousil & Ján Zelinka / František Demeter, Viktor Fuček
2014:
Jana Kapelová / Jaroslav Kyša, Martin Kochan, Matěj Smetana
2013:
 Radovan Čerevka / Erik Sikora, Martin Vongrej, Zuzana Žabková
2012: Mira Gáberová / Tomáš Džadoň, Oto Hudec, Matej Vakula
2011: Tomáš Rafa / Kassaboys, Katarína Poliačiková, Ján Šipöcz
2010: Petra Feriancová / Štefan Papčo, Jaroslav Varga, Pavla Sceránková
2009: András Cséfalvay / Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Jarmila Džuppová
2008: Svätopluk Mikyta / Petra Feriancová, Ján Šicko, Jaroslav Varga
2007: Lucia Nimcová / Erik Binder, Patrik Illo, Filip Jurkovič
2006: Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Stano Masár, Ildikó Pálová, Lucia Dovičáková
2005: Ján Vasilko / Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ingrid Višňovská
2004: Michal Moravčík / Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Peter Maukš Voda
2003: Mário Chromý / Martin Kollár, Svätopluk Mikyta, Boris Sirka
2002: Pavlína Fichta Čierna / Juraj Dudáš, Stano Masár, Maroš Rovňák
2001: Marko Blažo / Erik Binder, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský

Cena mladého výtvarníka roka Tonal (1999–2000)

2000: Vanesa Hardi / Marianna Čunderlíková, Marek Kvetán, Bohuš Kubinský
1999: Emöke Vargová / Marko Blažo, Róbert Kočan, Dorota Sadovská

Mladý slovenský výtvarník roka (1996–1998)

1998: Ilona Németh / Dorota Sadovská, Emöke Vargová, Marek Kvetán
1997: Anton Čierny / Peter Ondrušek, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský
1996: Patrik Kovačovský / Bohuš Kubínsky, Dušan Zahoranský, Adriana Korkošová

About the Jury

Lily Hall (UK) je kurátorka a kritička so zameraním na súčasné umenie Východnej Európy a Ruska. Pôsobila v Calvert 22 Foundation, galériách Paradise Row, The Showroom a Jerwood Space v Londýne. Spolupracuje na kolaboratívnom multidisciplinárnom projekte They Are Here, prispieva do magazínu Art Licks. Medzi jej realizácie patria projekty Re-Shoot, Tate Modern, Witness, Camden Arts Centre, Their Wonderlands v Grey Area, Brighton a následne MAC Birmingham.

Barnabás Bencsik (HU) je nezávislý kurátor a pedagóg. Pôsobil na viacerých pozíciách – ako riaditeľ Studio Gallery v Budapešti (1990–1999), riaditeľ Trafó Gallery v Budapešti (1999–2001), šéfkurátor v Műcsarnok Kunsthalle, spolupodieľal sa na výstavnom projekte pre maďarský pavilón na 49. výtvarnom bienále v Benátkach a bol umeleckým riaditeľom zbierky „MEO–Contemporary Art Collection“. V rokoch 2008–2013 bol riaditeľom múzea súčasneho umenia Ludwig Museum v Budapešti. Od roku 2006 vedie rezidenčný umelecký program s názvom ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange.

Dorota Kenderová (SK) Mgr. art. Dorota Kenderová Art.D. je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2003) a pôsobí na VŠVU ako odborná asistentka na Katedre intermédií a multimédií v ateliéri „IN“. Bola spoluzakladateľkou a neskôr aj riaditeľkou a kurátorkou galérie Hit v Bratislave, má teda skúsenosti ako z pozície umelkyne tak aj teoretičky a vedúcej pracovníčky. Od 01.02.2016 sa stala novou riaditeľkou Východo-Slovenskej galérie v Košiciach.

Michal Novotný (CZ) je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho menovala za jedného z 20 najvplyvnejších kurátorov sveta. V roku 2016 sa tiež stal laureátom Ceny Věry Jirousové odovzdávanej mladým začínajúcim a etablovaným kritikom výtvarného umenia.

Kiki Petratou (GR/NL) je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame, Holandsko. Po štúdiu na aténskej Vysokej škole umenia sa presťahovala do Holandska, kde pokračovala v magisterskom štúdiu na Piet Zwart Inštitúte a následne získala druhý magisterský titul na amsterdamskej univerzite z oboru výskumu mediálnych štúdií. V roku 2012 otvorila svoju galériu JOEY RAMONE prezentujúcu začínajúcich umelcov s progresívnym prístupom k tvorbe.

This Open Call is not currently accepting applications.

Najprv si zdarma vytvorte profil v portále works.io alebo, ak ste už registrovaný, svoj profil aktualizujte. Potom sa vráťte na stránku a podajte svoju aplikáciu !


Portfólio

 • ukážka prác za posledné obdobie
 • maximálny počet prác je 20 (min. 5)
 • popisky k obrázkom prosím uvádzajte v slovenčine aj v angličtine
 • video práce via Youtube/Vimeo
 • jednotlivé práce nahrávajte samostatne ako works
 • ku každej práci môžete nahrať maximálne 3 obrázky (slides)
 • vytváranie sérií (series) nie je potrebné

Autorské stanovisko / Artist statement
 • autorský komentár k tvorbe
 • v slovenčine aj v angličtine (komisia je medzinárodná)

Životopis

 • rok narodenia
 • štúdium
 • ocenenia
 • rezidencie
 • realizácie
 • v slovenčine aj v angličtine
Svoj profil a portfólio si možete po prihlásení priebežne upravovať a dopĺnať až do termínu uzavretia prihlášok: 15. apríl 2017 23:59:59 (CET).

Easily apply with Works.io

Already have a Works.io account? Sign in and return to this page.

Not on Works.io yet? It's a free service!
Join now, create your portfolio, and return to this page to apply.

ARTIST SIGN UP   CURATOR SIGN UP

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

OVERVIEW

Application Period:

January 16, 2017 - April 21, 2017

Announcement Date:

January 16, 2017

Location:

Nitra

Links:

http://oskarcepan.sk/