ARTIST PROFILE

Marta  Prokopová

  • Slovakia (b. 1991 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
  • Old soul or oversensitive idealist. Or both.

ARTIST STATEMENT

(en)

When I was three years old I started to feel depression. The reason was the divorce of my parents, so I started to believe in God. Main topic of my illustrations from childhood was Jesus draped over the wooden cross. Under the cross is Madonna, full of tears. She is crying with other women. I suppose, the reason of my Christian enthusiasm was to believe in something transcendental, untouchable, superterrestrial. It was the only abstract, what about I knew at that time, so I believed. Later I started to feel really empty and I started to prefer nihilism. I felt alone and I had no idea of purpose of my life. I asked myself milion times, why do I exist. No answer. Until I started to study on the university, where I ended up this vacuum and for the first time in my life I discovered something. It was Film. My passion for art begann during these dark nights full of work. I worked uncontrolled and intuitive. Passion started to culminate absolutely. I felt that this is approach how to comunicate with the world, approach how to mediate what exactly is happening inside my body - inside my mind. Art is a therapy. I stopped to by afraid of my emotions. Love, pain, fear. It reminds me that I am alive. If there is someone - he or she, who see my films and it reminds - him or her - that is human being, my work makes sense. I think.

(sk)

Ako trojročné dieťa som začala trpieť depresiou z rozvodu rodičov a upla som sa na Boha. Hlavnou témou mojich detských ilustrácií bol Ježiš na kríži, pod ktorým smúti Panna Mária spolu s ďalšími ženami. Myslím si, že dôvodom môjho kresťanského nadšenia bola túžba veriť v niečo abstraktné, nehmatateľné, nadpozemské. Bola to jediná abstrakcia, ktorú som v tom čase poznala. Neskôr sa zo mňa na pár rokov stal nihilista. Roky som sa cítila osamelo, asolútne som netušila aký je zmysel mojej existencie. Až na vysokej škole som pochopila, kde sa končí moje vzduchoprázdno a objavila som film. Moja láska k umeniu prišla počas prebdených nocí, vďaka ktorým som po prvý krát v živote tvorila nekontrolovane, intuitívne. Vtedy vášeň začala absolútne kulminovať. Cítila som, že je to spôsob ako komunikovať so svetom, spôsob ako vizuálne sprostredkovať, čo sa vo mne odohráva. Umenie je terapia. Prestala som sa báť svojich emócií, práve naopak. Láska, bolesť, strach, mi pripomínajú, že som nažive. Ak moja tvorba pripomenie aspoň jedinému človeku, že émocié z nás robia ľudské bytosti, má to zmysel.


BIOGRAPHY

(en)                                                                                                                      

Marta Prokopová (1991) graduated from the Academy of Performing Arts in Bratislava where she studied Animation. During her studies she made three short animated movies which were presented at several international film festivals including IFF Annecy (Family – Basis of Life, 2013) or Animafest Zagreb (White Forest, 2014 and Mila Fog, 2015). She was a member of student jury at IFF San Sebastian. She took part in the exhibition at IFF Tricky Women in Vienna (2015) and in Gallery Solyanka VPP (Video/Performance/Animation) in Moscow at the exhibition of world young talents. Recently she won Slovak Anča Award for the best Slovak movie at IFF Fest Anča with the piece Mila Fog. Currently she work on new short animated film Wild Beasts with slovak scriptwriter and director Michal Blaško. Projects was a part of Berlinale Talents / Short Film Station this year and many others Pitching Forums.

EDUCATION and WORK

2017

Pedagogue / /Film and TV Faculty / Academy of Performing Arts / VŠMU / Department of Animation

2016

Animator / Designer / Pixel Federation                                                             

2013 - 2015

studiies / Film and TV Faculty / Academy of Performing Arts / VŠMU / Department of Animation / Master degree                                                                 

2010 - 2013

studiies / Film and TV Faculty / Academy of Performing Arts / VŠMU / Department of Animation / Bachelor degree

(sk)

Marta Prokopová (1991) je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Academy of Performing Arts), odboru Animovanej tvorby. Počas štúdia vytvorila tri krátkometrážne animované filmy, ktoré boli uvedené vrámci mnohých medzinárodných festivalov vrátane MFF Annecy (Familiy – Basis of Life/2013/), či Animafest Zagreb (White Forest /2014/, Mila Fog /2015/). V roku 2015 sa zúčastnila ako členka študentskej poroty MFF San Sebastian. Vystavovala vo Viedni vrámci MFF Tricky Women (2015) a v Moskve v galérii Solyanka VPA (video/performance/animation) vrámci prehliadky mladých talentov z celého sveta. Vrámci MFF Fest Anča ocenenie Slovak Anča Award za najlepší slovenský snímok s magisterským filmom MILA FOG. Momentálne spolupracuje na krátkometrážnom animovanom filme Divoké Bytosti so scenáristom a režísérom Michalom Blaškom. Projekt sa zúčastnil mnohých prezentácií projektov vo vývoji, spomedzi ktorých bol  vybratý do sekcie Berlinale Talents / Shortfilm station 2017.

VZDELANIE a PRÁCA

2017

Pedagóg / Filmová a televízna fakulta / Vysoká škola múzických umení / VŠMU /

2016

Animátor / Dizajnér / Pixel Federation                                                                   

2013 – 2015

štúdium / Filmová a televízna fakulta / Vysoká škola múzických umení / VŠMU / Animovaná tvorba / Magisterské štúdium                                                           

2010-2013

štúdium / Filmová a televízna fakulta / Vysoká škola múzických umení / VŠMU / Animovaná tvorba / Bakalárske štúdium