ARTIST PROFILE

Roman Durcek

 • Slovakia (b. 1990 in Zlaté moravce)
 • Currently in Malé Vozokany, Slovakia.
 • EDUCATION: 2017- Academy of Arts in Banská Bystrica Faculty of Fine Arts Field of Study: Free Fine Arts- under the guidance of the academic painter prof. Ľudovít Hološka akad.mal.

REPRESENTATION

CONTACT & LINKS

PRESENCE

PRESENCE

 • 2016
 • Digital Photograph
 • Matrac bude vystavený spolu s fotografiou.
 • 169 x 110 cm

 • Ide o utečeneckú vlnu, ktorá rezonuje vo všetkých krajinách sveta. Poukazujem na nezmyselnosť a iracionalitu tejto situácie, ktorá je vytváraná establishmentom.
 • PRESENCE - thumbnail

  1 / 1

  PRESENCE | 2016

SK-Prítomnosť/ PRESENCE/ Prítomnosť je širokospektrálna pre každého človeka. Poukazujem na komplikovanú situáciu, ktorá je ovplyvňovaná súčasným establishmentom. Ide o utečeneckú vlnu, ktorá rezonuje vo všetkých krajinách sveta. Poukazujem na nezmyselnosť a iracionalitu tejto situácie. Matrac som zvolil ako objekt stability, s čím je človek spätý celý život a práve o ktorý všetci tí ľudia v exile prišli. Riešením tohto konceptu je vypaľovanie do starého matracu ,,PRESENCE“, čo v medzinárodnom kontexte znamená prítomnosť. Tento jednoduchý prvok som nainštaloval do krajiny, kde na jednej strane je pusto a na strane druhej vidíme pole s vyrastajúcim obilím ako nádej na lepší život. Matrac je symbol inštalovaný v nepravidelnej sínusoide, ktorá pripomína vzostup a pád tejto neľahkej situácie. AJ-Presence The presence is a broad spectrum for each person. I try to translate this idea into the higher spheres, this means to find a way out of a complicated situation. Here it is a refugee wave, which resonates in all countries in the world today. I refer to some aspects that I would like to understand as an artist. I wonder why these people leave their native country, their homes and do not prevent it from disorder and turmoil. I have chosen the mattress as a symbol of stability and something that people usually use a long time, maybe lifelong. I would like to evoke this idea of finiteness of things in people`s mind. The realization of this concept is burning the word ‘ PRESENCE ’ into old mattress. This word is understandable worldwide. This simple feature is installed in the countryside, where on one side there is a desert, and on the other side we can see a field of corn growing up as a symbol of hope for a better life. Mattress is the symbol that is installed in an irregular sine, that calls out of the rise and the fall of this difficult situation.