ARTIST PROFILE

Roman Durcek

 • Slovakia (b. 1990 in Zlaté moravce)
 • Currently in Malé Vozokany, Slovakia.

REPRESENTATION

CONTACT & LINKS

Manager 1

Manager 1

 • 2017
 • 30 x 25, olej na zrkadle, & inscenovaná fotografia

 • Z1
 • Gal.
 • Manager 1 - thumbnail

  1 / 1

  Manager 1 | 2017

Manager je symbolom a stelesnením dynamických aspektov súčasného života a realizátorom civilizačných prvkov. Je pod tlakom establishmentu. Toto pociťuje aj okolie, ktoré sa snaží vymaniť od neho. Takto ostáva sám vo svojej bezhlavosti, iracionalite vo vyľudnenom priestore.