ARTIST PROFILE

Martin Balaz

 • Slovakia (b. 1979)
Pharmacological reality no.1 / Farmakologická realita č.1

Pharmacological reality no.1 / Farmakologická realita č.1

 • 2016
 • Used and new things. Plaster / acrylic / silone / aluminum medical blisters Hanging objects / tray/ are of approximately 1.5 meters above the floor. Použité a kúpené veci. /sádra / acryl / silón / hlinik z blistrov - obalov na lieky.

 • 11a
 • 11b
 • 11c
 • Pharmacological reality no.3 /Farmakologická realita č.3 - thumbnail Pharmacological reality no.2 /Farmakologická realita č.2 - thumbnail Pharmacological reality no.1 / Farmakologická realita č.1 - thumbnail

  3 / 3

  Pharmacological reality of our life. / Farmokologická realita - našho života. | 2016

Je údiv nad každodennym stretávanim sa s reklamou na lieky. Údiv nad presviečaním, že liek vyrieši všetko. Diela sú dojmy nad faktom ako je život zdravého človeka obklopený liekmi rovnako ako život chronicky chorého. It is astonishment at everyday medicine advertising campaigns. Amazement at the delivery of belief that the medicine solves everything. Works of art are my impressions over the fact that life of a healthy person is surrounded by medical products in the same way like the life of the chronically ill person.