ARTIST PROFILE

Martin Balaz

 • Slovakia (b. 1979)
 Half-truth. Polopravda.

Half-truth. Polopravda.

 • 2015
 • Photograph printed on canvas framed in used window. 62x110cm. Fotografia vytlačená na papieri a orámovaná v použitom okne.

 • Syrian Christian woman at Mass in the city park. Half-truth. Sýrska kresťanka na omšiv parku. Polopravda.
 • Half-truth. Polopravda. - thumbnail Triptych of one refugee family. Triptych jednej rodiny utečencov. - thumbnail Mother / Matka a dieťa - thumbnail Refugees / Utečenci - thumbnail

  1 / 4

  Utečenci / Refugees | 2015

"Refugees" - a family from Syria that had lived in the south-eastern Turkey for two years and now is waiting what shall come next Rodina zo Sýrie ktorá žije už dva roky mimo domova a čaká na svoj ďalší osud.