ARTIST PROFILE

Milan Mazúr

 • Slovakia (b. 1989 in Žilina)
 • Currently in Prague, Czech Republic.
 • Vizual artist and filmmaker

Night travel

 • 2016
 • Video
 • 3 min, 34 sec

 • Nočný spánok. Na ceste, ktorá mala byť rutinou. Ide o výnimku. Doteraz nie je potvrdené, kde všetci sa nachádzajú. Hľadina mora je uzavretá a my nemáme kontrolu ani nad relaxom spojeným z letom. text: milanmazur.com/works
 • re- material - thumbnail tell me - thumbnail hide - thumbnail Night travel - thumbnail Súbor: Paradoxne šťastie, The file: Paradoxically happiness - thumbnail Chlapec, The Boy - thumbnail Myokymia - thumbnail

  4 / 7

  Select Works | 2014 - 2017