ARTIST PROFILE

David Přílučík

  • Czech Republic (b. 1991 in Zlín)
  • Currently in Prague, Czech Republic.
 Debout payé

Debout payé

  • 2016

  • group video performance in the shopping center camera - Tomáš Vaněk,Kateřina Konvalinová, Ondřej Doskočil,Magda Kwiatovska,Michal Blecha,Marek Šefrna,Jiří Žák,Tereza Darmovzalová,Anna Kryvenko,David Přílučík,Jiří Kovanda,Václav Doubek
  •  Debout payé - thumbnail

    1 / 1

    Paid for Standing | 2016

Digitální technologie, jako GPS, biometrie, kryptografie a drony, změnily zásadně podobu kontroly a dohledu moci státu nad občany, nebo moci soukromé nad zákazníky a konzumenty. Focaultovské panoptikum se transformovalo z autoritativní architektury do decentralizované sítě předmětů, které nás hřejí v kapsách. Měli bychom reflektovat slova Zacha Blase, který upozorňuje na to, že ve 21. století se mechanismy a zařízení kontroly domestikovaly, a s pomocí smartphonů a sociálních médií se právě “...z nás všech stávají agenti kontroly, kteří dohlíží sami na sebe.” Každé zařízení kontroly funguje dvojím způsobem; jednak je využito pro dohled nad jedincem, který ho vlastní, dále však může být využito proti moci samotné. V demaskování jejích vlastních praktik, například když je mobilním telefonem zdokumentováno policejní násilí a podobně. There is an inscription at the entrance of a shopping center that the all objects are supervised. That ambiguous sentence conceals many permeable contradictions. It's a promise of a protection - care. An assurance that nothing can happen to us. At the same time it functions as a warning which implies to us the prototypes of our legitimate behavior. We as the visitors can not take any picture of this place. We are bodyguards and informers of our selves at the same time.The best controller is the one who makes other people control themselves. The guard has to act as a guard and visitors have to act as visitors. A security guard don't have to deal with the moral dilemma because the employer told them so and it's a part of their politics of survival. People in the circle are taking the voice and perspective of the individual. Luring the guard with their own words, judgments, but they don't know that. They are coming closer, not because they want to learn something but because they were asked to eliminate everything that is beyond the normative discourse. Because they were asked to eliminate their ordinary human voice, and retained only the security eyes and mind. They come closer because they were paid for it.